Kooij Business Consult BV
HomeVakgebiedDoelgroepNetwerkThema 1Thema 2Contact
Directie / (interim) management
Fusie en overname advies
Organisatieadvies
Bedrijfseconomisch advies
Investigations
Directie / (interim) management


Besturen waarbij na een bepaalde tijd doel moet zijn bereikt.
 

Voorbeelden:

Een verbetering van de performance van de totale onderneming.

Een opzet van een nieuwe onderneming, strategie ontwikkeling en uitvoering.

Een gewijzigde organisatiestructuur die werkt, door nieuwe taken en bevoegdheden op verschillende niveau's.

Een (deel) proces dat opnieuw is ontworpen/geimplementeerd.

Het overnemen van taken bij ontstentenis van directie of senior management. 


Niet er voor gaan, maar er voor staan !

 

HomeVakgebiedDoelgroepNetwerkThema 1Thema 2Contact