Kooij Business Consult BV
HomeVakgebiedDoelgroepNetwerkThema 1Thema 2Contact
Directie / (interim) management
Fusie en overname advies
Organisatieadvies
Bedrijfseconomisch advies
Investigations
Organisatieadvies


De juiste mensen en middelen op de juiste plaats.

In snel veranderende omgeving, waarin business een mondiale aangelegenheid is geworden, lijkt aanpassing van organisaties een logisch gevolg. Vanuit strategisch perspectief dient de organisatie van mens en middelen in staat te zijn het doel te bereiken. Is die organisatie hierop ingericht ?

Vaak echter ontbreekt een duidelijk doel en strategie, dit kan bij een bepaalde omvang van de organisatie gevaarlijk zijn. Begin wel bij het begin, het probleem moet helder zijn om de juiste oplossing te brengen.

Het draait natuurlijk allemaal om strategie, structuur en systemen. Bij dit laatste aspect komen de processen en procedures in beeld, maar ook communicatie. Zijn deze processen doelmatig en efficient ingericht en zijn procedures (afspraken) helder. 

Maar de mensen moeten het doen, we komen dus uit op competenties en lerend vermogen van deze mensen. 

En goed organisatieadvies is een advies dat werkt. 

Een vitale organisatie kan tegen een stootje, in het huidige tijdbeeld een absolute noodzaak.  

   

HomeVakgebiedDoelgroepNetwerkThema 1Thema 2Contact